Welkom

Reading Time: 2 minutes

 

 

‘Iedereen heeft toegang tot de waarde van kunst en cultuur.’

Maar wat is die waarde? En voor wie?

Om je tot deze vragen te kunnen verhouden is kennis, zelfbewustzijn, een open blik en verwondering nodig. Het vraagt om het besef dat de waarde van kunst en cultuur veranderlijk is, en voor verschillende mensen in verschillende contexten iets anders kan betekenen.

Kunst- en cultuureducatie, in elke vorm of context, draagt bij aan het toegankelijk maken en verdiepen van wat die waarde kan zijn, voor mij, voor jou, voor de samenleving, voor mensen.  

 

Als docent kunsteducatie aan de docentenopleiding beeldende kunst en vormgeving van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten streef ik ernaar om betekenisvolle docenten op te leiden die zich bewust zijn van wat de waarde van kunst en cultuur voor hen en anderen kan betekenen en hoe ze deze waarde toegankelijk kunnen maken in kunsteducatie.

Als docent kunst- en cultuurgeschiedenis in het voortgezet onderwijs is het toegankelijk maken en ontsluiten van de waarde en betekenissen van kunst en cultuur het hart van de vorm en inhoud van mijn vak.

Als beeldend kunstenaar onderzoek ik, in vorm en inhoud, de betekenis van dat wat er niet is. Het onzichtbare wordt voelbaar gemaakt door dat wat zichtbaar is.

Meervoudig Perspectief is de titel van de meesterproef waarmee ik de Master Kunsteducatie van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in juni 2018 afsluit. Ik heb voor deze meesterproef een internationaal onderzoek gedaan naar hoe dialoog in rondleidingen kan bijdragen aan de relevantie van het Jüdisches Museum Berlin en het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam.