Kunsteducatie

Reading Time: 2 minutes

Als docentenopleider en docent kunst algemeen ontwerp ik kunsteducatie, begeleid ik afstudeertrajecten, ontwerp en organiseer ik, samen met collega’s, vakoverstijgende projecten, draag ik bij aan de ontwikkeling en uitvoering van het curriculum, neem ik deel aan verschillende binnen- en buitenschoolse overleggen, begeleid ik leerlingen en studenten en werk ik samen met organisaties en experts uit het culturele, artistieke en kunsteducatieve werkveld.

 

Kunsteducatie ontwerp deeltijd 3

Voor deeltijd 3 en deeltijd 3 verkort ontwikkel ik projectmatige opdrachten waarin studenten betekenisvolle en goed onderbouwde educatieve producten ontwerpen voor binnen- en buitenschoolse kunsteducatie.

 

Speciale Weken.

Drie weken per studiejaar werken studenten van de hele docentenopleiding beeldende kunst en vormgeving in verticale groepen. De studenten zetten hun kunstenaarschap in om projecten te ontwikkelen en uit te voeren waarin de grenzen tussen kunstenaar en kunsteducator vervagen. Ik bedenk en ontwikkel, samen met een collega van de kunstpraktijkvakken en een collega kunsttheorie, het thema van de Speciale Weken, de opdrachtbeschrijving en de projectplanning. Ook leggen we contact met experts, kunstenaars en organisaties die in de Speciale Weken de studenten begeleiden, zoals bijvoorbeeld Kunstbalie en de Academie voor Beeldvorming. Dit studiejaar stond het thema ‘Kunst in en met de samenleving’ centraal. Studenten werden uitgedaagd om in co-creatie met een eigen gezochte doelgroep tot een betekenisvolle artistieke interventie te komen. Gedurende dit proces werden studenten geconfronteerd met wat de waarde en betekenis van kunst en kunsteducatie kan zijn voor de samenleving.

Afstudeertraject voltijd.

Voltijd 4 van de docentenopleiding beeldende kunst en vormgeving studeert dit jaar voor het eerst af met een geïntegreerde eindopdracht waarin hun kunstenaarschap, kunstdocentschap en het kunst beschouwen samen komen. Ik heb in een afstudeerteam dit traject ontworpen, de studenten begeleid en beoordeeld. De studenten ontwerpen en presenteren een kunsteducatief en artistiek eindproduct, dat voortkomt uit praktijkgericht, kunsttheoretisch en artistiek onderzoek.

Kunst Algemeen.

In de bovenbouw van Havo en VWO krijgen leerlingen die kunst als eindexamenvak hebben gekozen Kunst Algemeen. Dit is een interdisciplinair kunsttheoretisch vak, waarin leerlingen zich vanuit verschillende invalshoeken tot kunst leren verhouden. Ze moeten zich hiervoor kunst- en cultuurhistorische en kunstbeschouwelijke kennis en vaardigheden eigen maken. Het vak is inhoudelijk en op het gebied van vaardigheden complex, zowel om te leren als om te doceren. Tegelijkertijd geeft het vak veel gelegenheid om met leerlingen in gesprek te zijn over wat de waarde kan zijn van kunst, dat deze waarde in verschillende tijden en contexten anders is, en wat de waarde van kunst en cultuur voor henzelf is.

Als docent kunst algemeen ontwerp ik lessen, voer ze uit en bereid ik leerlingen voor op hun eindexamen. Ik neem deel aan regionale examenbesprekingen en zal vanaf studiejaar 2018-2019 zitting nemen in het Docent-ontwikkelteam Kunstvakken Bovenbouw, dat geïnitieerd wordt door de Fontys Hogeschool voor de Kunsten.

Engage.

In het eerste jaar van de master kunsteducatie heb ik samen met studiegenoten een inclusieve, exclusieve rondleiding voor het Stedelijk Museum in ‘s-Hertogenbosch ontwikkeld. Hierin hebben we vanuit ons kunstenaarschap een op maat gemaakte rondleiding voor een familie ontworpen en uitgevoerd. Deze artistieke familierondleiding is gemaakt door twee theatermakers en twee beeldend kunstenaars. Het interdisciplinaire karakter heeft een grote meerwaarde voor de rondleiding en smaakt naar het ontwikkelen van meer interdisciplinaire kunsteducatie.