Meesterproef

Reading Time: 1 minute

 

Het onderzoek ‘Meervoudig Perspectief’ is uitgevoerd in het Joods Cultureel Kwartier en het Jüdisches Museum Berlin.

Cultuurhistorische musea ontwikkelen een relevantie voor de 21e eeuw.

Ze moeten zich hiervoor verbinden met een breed en gevarieerd publiek en hun collecties en tentoonstellingen betekenisvol laten zijn voor de hedendaagse samenleving. Dialoog in rondleidingen kan bijdragen aan de ontwikkeling van deze relevantie, maar het is onduidelijk wat er precies onder dialoog verstaan wordt en hoe deze kan bijdragen aan de relevantie van het museum.

Joodse musea ontwikkelen een relevantie waarin de rijkdom en diversiteit van de Joodse geschiedenis en cultuur en de Joodse ervaring als minderheid in een meerderheidscultuur getoond wordt, en geactualiseerd kan worden naar hedendaagse vraagstukken in de samenleving. Hierdoor kunnen ze van waarde en betekenisvol zijn voor een grote diversiteit aan Joodse en niet- Joodse bezoekers.

In ‘Meervoudig Perspectief’ staat daarom de volgende onderzoeksvraag centraal:

‘Hoe kan de verbale interactie in rondleidingen bijdragen aan de ontwikkeling van de relevantie van het Jüdisches Museum Berlin en Joods Cultureel Kwartier in dialoog met de bezoekers?’.